Khuôn ép đùn gốm

Khuôn ép đùn gốm

Vật liệu gốm: 95% - 99,99% Alumina (Al2O3) / Zirconia (ZrO2: TTZ, YTZP, ZDY) / Si3N4 / SiC ...


Các tính năng : Chịu nhiệt / Chống mài mòn / Độ tinh khiết cao / Chịu lửa / Ăn mòn cao / Cách nhiệt tốt ..