pít tông y tế bằng gốm

pít tông y tế bằng gốm

Vật liệu gốm tùy chọn: · 95% - 99,99% Alumina (Al2O3) · Zirconia (ZrO2) · Silicon Carbide · Silicon Nitride ... vv

Loại pít tông / trục gốm: Pít tông bơm, Thanh van, Pít tông, Pít tông pít tông, Trục bơm, Thanh pít tông, Trục ... vv


Tên sản phẩm : Bơm định lượng pít tông gốm Alumina y tế

Chất liệu : Zirconia / Alumina + Thép không gỉ Khối lượng nạp 0,5-2mL / 1-5mL / 3-10mL (hoặc OEM) Độ chính xác chiết rót 5 ‰

PaymentT / T

Ứng dụng : Nó đặc biệt được sử dụng trong thuốc thử dược phẩm, nước, nước giải khát, dầu gội đầu, v.v., chất lỏng chiết rót.

Vận chuyển hàng không: 5-10 ngày; Vận chuyển đường biển: Khoảng một tháng.