Vòng gốm

Vòng gốm

Bộ phận con dấu kỹ thuật - Vòng đệm bằng sứ kỹ thuật tiên tiến Vòng đệm đệm


Là một nhà máy sản xuất vòng gốm, chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại vòng đệm bằng sứ, miếng đệm, miếng đệm, vòng đệm và các bộ phận khác cho các ứng dụng công nghiệp như vít, đai ốc, ống lót, mặt bích, vòng đệm bơm, vòng trục, các bộ phận làm kín, v.v. bằng vật liệu gốm cao cấp Alumina (Al2O3), Silicon Nitride (Si3N4), Zirconium (ZrO2), Silicon carbide (SiC) ...


Kích thước:

Có thể tùy chỉnh kích thước và hình dạng khác cho các vòng