ZirO2 -Semiconductor Ceramic

ZirO2 -Semiconductor Ceramic

Ứng dụng gốm bán dẫn:

-Kim nhẫn

- Máy điều hòa CMP Pad

-Crucibles tăng trưởng tinh thể

-E-mâm cặp

-Edge Chamber thành phần

-End Effectors

-Feed-throughs

-Nhà lắp ráp

-Hệ thống tia nước-Ion

-Lift Pins-Paddles

-Pin Chucks

-Nguồn cung cấp năng lượng

-RTP Edge Ring

-Nhập mục tiêu

-Kẹp an toàn

- Khác