Silicon Nitride - Linh kiện bán dẫn

Silicon Nitride - Linh kiện bán dẫn

Các gói và chất nền gốm có độ tin cậy cao giúp thu nhỏ các thành phần được sử dụng trong điện thoại thông minh, sợi quang học, thiết bị điện tử ô tô (chẳng hạn như đèn LED pha) và một loạt các ứng dụng khác. Kyocera sử dụng chuyên môn sâu rộng của mình về vật liệu, công nghệ xử lý và thiết kế để đảm bảo chất nền và hiệu suất gói hàng vô song.Ít biến dạng hơn thông qua sự phân bố nhiệt thấp hơn. Kháng hóa chất mạnh hơn. Một loạt các cấu hình bề mặt có sẵn

Tấm đánh bóng có tính năng biến dạng tối thiểu do độ dẫn nhiệt cao, hệ số giãn nở nhiệt thấp, độ cứng cao và tính đồng nhất nhiệt tuyệt vời. Nó cũng có tính năng kháng hóa chất tuyệt vời và các tùy chọn cấu hình bề mặt khác nhau bao gồm lõm, phẳng hoặc lồi.