Van / Van đo

Van / Van đo

Van vòi XYC cung cấp khả năng chống mài mòn và hiệu suất làm kín tuyệt vời.


Chúng tôi cũng có thể được cung cấp Lớp phủ kim cương như cacbone (DLC)


Van có thể là vật liệu bằng Alumina, Silicon Nitride, Silicon Carbide theo yêu cầu của bạn.


Ngoài ra, van định lượng gốm XYC với đặc tính chống mài mòn và hóa chất vượt trội.